Istarska županija raspisala je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije – savjetodavno tijelo Istarske županije, osnovano s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području Istarske županije.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije imaju:

  • Udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
  • Učenička vijeća
  • Studentski zborovi
  • Podmlaci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
  • Neformalne skupine mladih koju predstavlja najmanje pedeset mladih

Jedan predlagatelj može kandidirati samo jednog člana i njegova zamjenika.

Više o pozivu možete pročitati ovdje.