Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak, 20. srpnja 2018. godine, javni natječaj za prijam u kadetsku službu u akademskoj godini 2018./2019. u status kadeta/kadetkinja, u jesenskom upisnom roku, na prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija na:

– Sveučilište u  Zagrebu, preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva, do 70 kandidata/kinja,

– Sveučilište u Splitu, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo, do 30 kandidata/kinja.

Kandidati/kinje se prijavljuju  u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete. U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15 i 138/15).

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, telefon 01/3784-812 i 01/3784-814 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Izvor: X-ica

Photo by Stijn Swinnen on Unsplash