Od jučer, 20. kolovoza, na web stranici “EU pita” dostupna je hrvatska verzija Ciljeva za mlade koji su rezultat procesa Strukturiranog dijaloga s mladima 2017.-2018. Njima je obuhvaćeno 11 područja koja su mladi prepoznali kao teme i ključna pitanja na kojima se treba raditi kako bi se poboljšao položaj svih mladih u Europi.

Ciljevi za mlade obuhvaćaju 11 područja koja su mladi prepoznali kao teme i ključna pitanja na kojima se treba raditi kako bi se poboljšao položaj svih mladih u Europi. Do ovih Ciljeva se došlo Strukturiranim dijalogom – procesom u kojem mladi i donositelji odluka surađuju i zajedno oblikuju preporuke o određenim temama koje su od velike važnosti za mlade. Njime se želi osigurati da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe.

Ciljeve prouči ovdje.

Izvor: Infozona.hr

Izvor fotografije: http://eupita.eu/