Svake godine Glavno tajništvo Vijeća Europske unije nudi plaćeno stažiranje u trajanju od pet mjeseci. Ove godine ta se prilika može iskoristiti u razdoblju od 01. rujna 2019. do 31. siječnja 2020. godine.

Potencijalni kandidati moraju zadovoljiti nekoliko kriterija – moraju biti državljani neke od zemalja članica Europske unije, poznavati engleski ili francuski jezik te još jedan od službenih jezika EU, posjedovati najmanje diplomu prvostupnika.

Rok za prijavu je 15. ožujka 2019. godine.

Više o Natječaju i detaljima prijave pronađite na službenim stranicama Eurodeska.

Photo by Christian Wiediger on Unsplash