Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu.

Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi. U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.

Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).

Kriteriji koje moraju zadovoljavati jesu:

  • da osoba ima manje od 30 godina
  • završen fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)
  • da nije zaposlena u struci (radi izvan područja za koje si se obrazovala)
  • motivacija za rad u civilnom društvu

Rok prijave za program prakse je 1. travanj 2020. godine do kraja radnog dana putem poveznice.

Više informacija pronađite na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava.

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash