Europska fondacija mladih (EYF) je fond koji je utemeljen od strane Vijeća Europe kako bi pružio financijsku potporu europskim aktivnostima mladih, a cilj mu je potaknuti suradnju među mladima u Europi pružanjem financijske potpore aktivnostima za mlade.

Aktivnosti bi trebale služiti promicanju mira, razumijevanju i suradnji u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.

Postoje 3 roka za prijavu, a oni su:

1. travnja za:
– Međunarodne aktivnosti koje se odvijaju od 1. siječnja do 30. lipnja (1. polovica sljedeće godine)
– Godišnji plan rada za sljedeću godinu

1. listopada za:
– Međunarodne aktivnosti koje se odvijaju od 1. travnja do 31. prosinca (druga polovica sljedeće godine)
– Godišnji plan rada za sljedeću godinu
– jednokratne strukturne potpore za sljedeću godinu (regionalne mreže)

1. listopada za:
– 2-godišnja strukturna potpora za razdoblje 2020-2021 (međunarodne nevladine organizacije / mreže)

Više informacija možete pronaći ovdje.

Photo by Brooklyn Morgan on Unsplash