Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića da sukladno Pozivu prijave projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, do 23. ožujka 2018.

Detaljne upute te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku.

Photo by Ben White on Unsplash