Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima. Rok za prijavu je 19. svibnja 2017.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)
  • B Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
  • C Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)
  • D Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)
  • E Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Više informacija pronađite ovdje.