Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku je dana 21.6.2017. godine raspisalo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima. Sukladno tome pozivaju se udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A.2. Lokalni info-centri

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano je ukupno 3.800.000,00 kuna te je za svako prioritetno područje osiguran poseban iznos sredstava.

Više informacija možete pročitati ovdje.