Radar je besplatan program intenzivnog osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za voditelje izrade i provedbe EU projekata koji će 16 dugotrajno nezaposlenih osoba društveno-humanističkog usmjerenja iz Primorsko-goranske županije više i visoke stručne spreme educirati za projektni menadžment. Polaznici će steći vještine upravljanja projektnim ciklusom i vještine sudjelovanja u pripremi i izradi projektnog prijedloga te implementaciji projektnih aktivnosti, kroz kombinaciju verificirane i neformalne edukacije.

Uz verificirani program edukacije iz projektnog menadžmenta za voditelje izrade i provedbe EU projekata, polaznici će sudjelovati i u poslovno-organizacijskim radionicama za projektni menadžment, u komunikacijsko-motivacijskim radionicama te u informatičkim radionicama pa će po uspješnom polaganju završnog ispita steći međunarodno priznatu Europsku računalnu diplomu (ECDL). Drugim riječima, steći će i druge vještine potrebne za projektni menadžment kao što su prezentacijsko-komunikacijske vještine, informatička znanja i znanja poslovnog engleskog jezika.

Svi zainteresirani prijaviti se mogu do 21. siječnja 2019. godine, a planirano trajanje edukacije je od 4. ožujka do 7. lipnja 2019. godine. Stečeno uvjerenje o usavršavanju upisuje se u radnu knjižicu sudionika.

Trošak osposobljavanja Radar pokriven je sredstvima Europske komisije iz Europskog socijalnog fonda kroz istoimeni projekt koji zajedno provode Centar tehničke kulture Rijeka, Primorsko-goranska županija i SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

Više informacija, kao i prijavnica za usavršavanje dostupno je na linku.

Photo by rawpixel on Unsplash