SOS Dječje selo Lekenik traži SOS mame i tate!

SOS mame i tate su:

 • zaposlenici SOS dječjih sela u kojima u SOS obiteljima žive djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi bioloških roditelja
 • žive i rade u SOS Dječjem selu te su okosnica SOS obitelji
 • SOS obitelj čine SOS mama/SOS tata te djeca za koju skrbe unutar zajedničkog kućanstva
 • Odgajaju djecu primjenjujući stručna znanja i vještine, a svojom ljubavi, brigom i ustrajnošću, nježnošću, odgovornošću pružaju podršku i čine oslonac u djetetovom životu
 • prolaze temeljitu teoretsku i praktičnu obuku prije nego preuzmu brigu za SOS obitelj

Koje karakteristike treba imati SOS mama/tata?

 • mora biti vedra, komunikativna, topla, brižna, otvorena, suosjećajna i susretljiva
 • mora imati visoku toleranciju neizvjesnosti, dobrog nošenje sa stresom, strpljiva i blaga
 • mora biti zrela, svjesna pravila, odgovorna, poštena, pravedna, prilagodljiva
 • mora biti ljubazna, puna povjerenja, dobroćudna, pomirljiva, zainteresirana
 • mora biti samostalna, organizirana, savjesna, temeljita, vrijedna, snalažljiva
 • mora biti energična, živahna, aktivna
 • mora biti spremna učiti i raditi na sebi, fleksibilna i motivirana

 

Što se očekuje od kandidata?

 • spremnost na život i rad u SOS Dječjem selu Lekenik/Ladimirevci
 • četverogodišnju srednju stručnu spremu (SSS) ili više – poželjno humanističkog usmjerenja
 • iskustvo u odgoju djece ili u radu s djecom
 • iskustvo u vođenju kućanstva
 • spremnost za dugoročnu i brižnu skrb o djeci
 • spremnost na kontinuirano učenje i rad na sebi
 • spremnost na stvaranje brižnog i čvrstog emocionalnog odnosa s djecom, temeljenog na poštovanju i prihvaćanju
 • spremnost na visoko profesionalan odnos prema kolegicama i kolegama, temeljen na poštovanju i uvažavanju
 • spremnost za visoko profesionalan odnos prema radu, u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima

Znaš li nekoga tko ispunjava kriterije ili se sam nalaziš u ovome?

Provjeri službenu web stranicu!