Centar za razvoj mladih u partnerstvu s udrugom Ženska soba – Centar za seksualna prava, a uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pokrenuo je projekt pod nazivom Siguran klik. U njegovu će se sklopu tijekom 12 mjeseci raditi na prevenciji elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.

Glavni su ciljevi projekta pružanje podrške i savjetovanje djece i mladih s iskustvom takvog oblika nasilja, osvještavanje važnosti prevencije elektroničkog nasilja i brojnosti oblika u kojima se ono pojavljuje, poticanje na prijavljivanje, ali i educiranje roditelja o načinima na koje mogu zaštiti djecu. Kako bi se oni i postigli, provest će se niz aktivnosti.

Naime, na CERM-ovoj stranici pokreće se Siguran kutak online savjetnik za djecu i mlade. Očekuje ih i predavanje o oblicima i posljedicama nasilja na internetu.  Sprema se, također, kampanja pod nazivom Prijavi internetsko nasilje. Djeca će i sama svojim literarnim radovima objasniti kako internet za njih može biti ljepše okruženje, a najbolji rad će se nagraditi. Dobit će digitalnu slikovnicu Širim ljubav, suzbijam mržnju, a njihove roditelje očekuje digitalna brošura Kako zaštititi djecu od nasilja na internetu.

Izvor: Studentski.hr

Photo by CoWomen on Unsplash