U današnje vrijeme je tanka granica između uobičajenog korištenja tehnologije i korištenja tehnologije na nezdrav način, pogotovo kako se sa svakim danom javlja sve više i više uređaja koji na služe za svakodnevne poslove.

Ovisnost o tehnologiji još nije službeno priznati poremećaj pa tako nije niti kategoriziran unutar Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje (DSM-5), no ovisnost o online igrama je unutar dokumenta prikazano kao područje za daljnje studije te se proučavanje ovisnosti o internetu razvija kao posebno područje.

Međutim, znanstvenici su formulirali neke kriterije za dijagnostiku kako bi ustvrdili koncept ovisnosti o tehnologiji. Primjerice, profesor Mark Griffiths je definirao ovisnost o tehnologiji kao „ ovisnost o ponašanju gdje se uviđaju problemi nakon ekstenzivne interakcije na relaciji čovjek-stroj“. Stoga bi ovakva kategorizacija uključivala (zlo)uporabu televizije, računala, mobitela i svih aplikacija koje se na njima nalaze (Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter itd.)

Što se tiće ovisnosti o mobitelima, Tricia Hussung je objavila podatke koje je prikupila od mladeži iz SAD-a te pokazuju sljedeće:

 • Ljudi prosječno taknu mobitel 2,617 puta na dan
 • 50% mladeži priznaje da su ovisni o mobitelu
 • Amerikanci prosječno surfaju 5 sati na dan

Uz to, New York Times izvješćuje da i tinejdžeri i odrasli:

 • Prosječno 150 puta na dan provjere svoj smartphone (svakih 6 minuta)
 • Pošalju oko 110 poruka na dan

Kako ne postoje službeno definirani kriteriji za dijagnozu ovisnosti o internetu, simptomi koji na nju ukazuju se razlikuju od studije do studije. Tako je primjerice doktorica Hilarie Cash, suosnivačica programa za liječenje ovisnosti o internetu (Internet Addiction Recovery Program), ustanovila da su neki od simptoma sljedeći:

 • Učestalo provjeravanje poruka
 • Često mijenjanje statusa na Facebook-u i čest upload selfia
 • Osjećaj euforije tijekom surfanja
 • Povlačenje iz društva
 • Gubitak interesa za aktivnosti koje ne uključuju računalo, mobitel ili drugu vrstu gadgeta
 • Nemiru u situacijama kada se ne može na Internet

Tehnologija je trenutno vrlo integrirana u našu svakodnevicu te se ne može zamisliti život bez interneta, računala ili smartphone-a. Budući da je tanka granica između uporabe i zlouporabe te budući da se tehnologija sve više popularizira, nije čudno da se razmišlja o tome da je moguće razviti ovisnost o nekom tipu tehnologije. Važno je naznačiti da je razvoj tehnologije nešto što je u načelu dobro, no druga strana medalje ukazuje na to da može imati i negativan utjecaja na naš život. Poruka koju možemo izvući iz navedenih istraživanja jest da trebamo biti oprezni u učestalom korištenju mobitela i interneta.

 

The line between general technology use and unhealthy use seems to be really thin and nowadays, with the spread use of every kind of technological instrument, it is really difficult to define and identify the border.

Technological addiction is not yet an officially recognized mental disorder and thus is not included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Internet gaming disorder is included as a condition for further study, and Internet addiction is developing as a specialist area.

However, scholars have formulated some diagnostic criteria in order to better conceptualize the topic. In particular, Professor Mark Griffiths defines technology addiction as “a behavioral addiction in which problems arise from excessive human-machine interaction”. Therefore, this categorization includes the (ab)use of TV, computer, and the use of the cell-phone and all the apps installed in it (Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, etc.)

With regard to the cell-phone addiction, Tricia Hussung published some statistics collected mainly from United States’ young people and which show that:

– People touch their phones an average of 2,617 times per day;

– 50 percent of young people admit cell phone addiction;

– Americans spend an average of 5 hours per day browsing;

In addition, according to the New York Times report, both teens and adults:

– Check their smartphones 150 times per day (or every six minutes);

– Send an average of 110 texts per day.

As there is no official set of diagnostic criteria for internet addiction, the symptoms used to define problematic use will vary from study to study. However, according to Hilarie Cash, PhD., co-founder of the Internet Addiction Recovery Program, symptoms can include:

– Compulsive checking of text messages

– Frequent changing of Facebook status and uploading of “selfies”

– A feeling of euphoria while on the Web

– Social withdrawal

– Loss of interest in activities that don’t involve a computer, phone or gadget

– Feelings of restlessness when unable to go online

Technology is integrated into our daily life and we could not imagine a world without internet, the computers and the smartphones. However, as the line between use and abuse is really thin, the increase in popularity and integration of technology in our daily lives prompts one to ponder the potential of developing an addiction to technology. It is important to notice that the advent of technology is something intrinsically positive and fascinating but the other face of the medal can bring a negative impact in our life. The message we can receive from these researches is to be careful when we check our telephone compulsively.

Author: Susanna Arru, Master student in Economics for Development, EVS Volunteer in Alfa Albona
Photo by: 
Gaudi Lab | Shutterstock.com