Tečaj “jbjMOOCeu” nudi uvod u temu digitalnog sudjelovanja mladih, otvoren je za sve i besplatan je. Tečaj je na engleskom jeziku.

Tečaj se fokusira na testiranje konkretnih alata i načina na koji se može implementirati digitalno sudjelovanje mladih. Sastoji se od 6 modula. a teme se kreću od osnovnih pojmova digitalnog sudjelovanja mladih do stvaranja glasova i oblikovanja složenih participativnih procesa. Osim toga, postoje razni zadaci koji imaju za cilj eksperimentiranje sa samim predstavljenim alatima, kao i poticanje rasprave među sudionicima tečaja.

Želiš li naučiti osnovne koncepte digitalnog sudjelovanja mladih, biti upoznat s mogućnostima digitalnog sudjelovanja mladih, eksperimentirati s nekoliko alata dizajniranih za participativne procese i primijeniti okvir za procjenu tih alata, dobiti pomoć od stručnjaka na terenu, istražiti uspješne projekte i prakse digitalnog sudjelovanja mladih, surađivati ​​s ostalim sudionicima i stručnjacima kako bi se donijela najbolja moguća odluka za vaš projekt, svakako preporučujemo ovaj online tečaj!

Više o ovoj online edukaciji, ali i link za prijavu možete naći ovdje.