Početkom mjeseca ožujka, u reciklažnom dvorištu Komunalnog servisa na Gripolama u Rovinju, otvoren je Centar za ponovnu upotrebu odbačenih predmeta koje u pravilu, građani ne koriste već drže po tavanima i podrumima, garažama pa čak i u vrtovima i na napuštenim zemljištima, a koji još uvijek imaju uporabnu i korisnu funkciju.

Jednom riječju “višak” radijatora, štednjaka, komada namještaja, bicikla, dječjih kolica koje više ne namjeravate koristiti (ili ste ih zamijenjeni novim modelima, bojama, dezenima), pa ne znate što s njima napraviti i gdje ih pohraniti (a da to ne bude ulica pa i tuđe parcele) od sada možete ostaviti na Gripolama.

Centar funkcionira po principu reciklažnog dvorišta na koje možete donijeti masovnije predmete koji ne stanu u kontejnere za odlaganje otpada, ali u ovom slučaju možete i uzeti neki uporabni predmet bez da platite ikakvu naknadu.

Važno je istaknuti i da u niti jednoj situaciji, prilikom donošenja kao i odvoženja predmeta, nema nikakvih financijskih transakcija, ali će zbog dokumentacije i samog poslovanja novootvorenog Centra svi predmeti biti popisivani.

Više o ovom primjeru dobre prakse pronađite na web stranicama Glasa Istre.

Photo by v2osk on Unsplash