Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije strateški je dokument koji se izrađuje ponajprije radi stvaranja baze razvojnih projekata svih dionika uključenih u razvoj bike proizvoda županije, a za koje će se moći dobiti sufinanciranje od Ministarstva turizma RH i ostalih fondova. Naručitelj izrade je Upravni odjel za turizam Istarske županije, a izrađivač je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Operativni plan izrađuje se za razdoblje od 2019. do 2025. godine, a glavni cilj je dobiti cjeloviti dokument na temelju kojega bi se trebao razvijati cikloturizam Istarske županije što je ujedno i jedna od smjernica operativne strategije razvoja proizvoda iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine.

Putem anketnih upitnika i održanih radionica sa svim ključnim dionicima analiziralo se postojeće stanje vezano uz planove, projekte, zakonsku regulativu i ostale aspekte koji utječu na razvoj ovog specifičnog turističkog proizvoda.Sve sa ciljem utvrđivanja prednosti, nedostataka i mogućnosti koje bi nastale daljnjim razvojem cikloturizma na ovom području.

Pozivaju se svi da se uključe u javno savjetovanje vezano uz ovu temu u trajanju od 30 dana. Javno savjetovanje započinje danas, 28. prosinca 2018. godine, a moguće je sudjelovati putem službene internet stranice Istarske županije http://www.istra-istria.hr.

Photo by Dimon Blr on Unsplash