Europski parlament je ususret izborima za Europski parlament, koji će se održati 20. 5. 2019., pokrenuo internet stranicu preko koje se može s lakoćom pristupiti podacima o tome što EU radi za građane i pojedinu regiju. Stranica je interaktivna i sadrži više od 1400 kartica o pojedinim regijama i gradovima EU, oko 400 kartica u vezi građana i društvenih grupa te 24 rada u kojima se govori o politici EU.

Stranici možete pristupiti ovdje.