Svake godine 22. svibnja obilježava se Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi utjecali na podizanje svijesti o važnosti bioraznolikosti u održivom razvoju.
Odlukom Hrvatskog sabora od 2003. godine na Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava se i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su 1993. godine Ujedinjeni narodi kako bi ukazali na veliku ulogu koju bioraznolikost ima u održivom razvoju, a kao spomen na Konvenciju o biološkoj raznolikosti usvojenoj 22. svibnja 1992. godine.

Pojam biološka raznolikost označava svu raznolikost života na Zemlji – staništa, populacije i gene, te njezin poremećaj može imati dalekosežne posljedice na ekosustave i na čovjekov život.

Pretpostavlja se da ukupan broj vrsta doseže 10 do 30 milijuna, no svake godine iščezava 40.000 vrsta, što uvelike smanjuje cjelokupnu ekološku ravnotežu i stabilnost. Biološka raznolikost je temelj prirodnog bogatstva, raznolikosti vrsta, te o njenom čuvanju i zaštiti ovisi opstanak samog čovjeka, kao vrste. Ovaj dan je stoga prigoda da se podsjetimo na bogatstvo i raznolikost života na Zemlji i njegovu važnost. Razmislimo prije svake aktivnosti koja može negativno djelovati na okruženje te sudjelujmo u aktivnostima koje potiču očuvanje biološke raznolikosti.

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema, a svake godine otkrivaju se nove vrste i podvrste. Broj poznatih vrsta u Hrvatskoj je oko 37.000, a pretpostavljena je brojka znatno veća, što je za zemlju razmjerno malene površine vrlo visoka brojka. Tako imamo još uvijek prirodne šume, velike močvare, čiste rijeke, a sve to pogoduje daljnjem održanju biološke raznolikosti na zavidnoj razini.

Korona kriza, odnosno kratka pauza nad normalnim životom omogućila je da se biološki ritam mrvicu popravi. Nadajmo se da će se vlasti, velike korporacije, ali i sami ljudi osvijestiti i početi mijenjati svoje životne navike na bolje kako bi održali biološku raznolikost za dobrobit nas samih i naše budućnosti.

Photo by daniel plan on Unsplash