Od jeseni je u Puli moguće upisati arheologiju, anglistiku te kulturu i turizam s talijanskim jezikom.

Kako saznajemo iz Glasa Istre, Ministarstvo je upravo odobrilo preddiplomske dvopredmetne sveučilišne studije Kultura i turizam s talijanskim jezikom i kulturom, te Arheologija i Engleski jezik i književnost koji se mogu kombinirati sa svim drugim studijima na Filozofskom fakultetu.

Na dvopredmetnim studijima Arheologija te Engleski jezik i književnost otvoreno je po 35 upisnih mjesta. Mogu se birati kombinacije sa studijima povijesti, hrvatskog, latinskog, talijanskog ili japanskog jezika i književnosti, ili arheologija i anglistika zajedno.

Dvopredmetni studij Kultura i turizam s talijanskim jezikom i kulturom izvodi se na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.

Preddiplomski studij arheologije traje tri godine, na upisu se boduju srednjoškolske ocjene iz povijesti i povijesti umjetnosti te s državne mature uspjeh na ispitu iz hrvatskog i stranog jezika i jednog izbornog predmeta. Završetkom studija stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika arheologije, a za tri godine Sveučilište se priprema otvoriti i diplomsku razinu studija.

Izvor: Glas Istre

Photo by Eliabe Costa on Unsplash