Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) pokrenula je novu platformu Funding and Tender Opportunities (F&TP) na kojoj će ubuduće biti objavljivani svi natječaji.

Pilot faza već je počela pa se od rujna 2019. godine putem Funding and Tender Opportunities (F&TP) može pretraživati jedan manji dio natječaja, primjerice natječaji za aktivnosti inicijative Europska sveučilišta.

No, za većinu poziva koje objavljuje EACEA mjesto objave natječaja i način prijave ostaju nepromijenjeni do rujna 2020. godine. Svi prijavitelji nastavljaju koristiti PIC prilikom prijave, a novi korisnici se mogu registrirati na portalu F&TP.

Zahvaljujući novoj platformi cjelokupna procedura neophodna za dobivanje bespovratnih sredstava nalazit će se na jednom mjestu, u potpunosti bez papira. Korisnici će tako preko nove platforme moći pratiti natječaje, podnositi prijave, potpisivati ugovore, podnositi izvještaje te pratiti svu korespondenciju o svojim projektima.

Izvor: AMPEU

https://unsplash.com/photos/n8Qb1ZAkK88