Istarska županija će u akademskoj godini 2017./2018. dodijeliti ukupno 40 (četrdeset) novih stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna, studentima koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu.
Natječaj je otvoren do 25. studenog 2017. godine u 24:00., a dostavlja se putem prijavnice na linku: https://goo.gl/FXnu5m

Više informacija o natječaju ovdje.