Sveučilište u Splitu u sklopu SEA-EU projekta poziva pojedince i/ili organizacije da prijave inicijativu s fakulteta ili odjela kojom se osigurava spolna ravnopravnost i jednakost.

Prijaviti se može aktivnost, događaj, regulativa, smjernica ili bilo koji drugi oblik aktivnosti koji se koristi ako alat u promociji spolne ravnopravnosti. Također, prijaviti se može osoba zaslužna za poticanje aktivnosti koje imaju za cilj spolnu ravnopravnost ili cijela organizacija koja njeguje takav stav.

Cilj navedene inicijative je identificirati primjere dobre prakse i razmijeniti ih s drugim partnerskim sveučilištima u sklopu SEA-EU alijanse. Na taj način se o primjerima dobre prakse informiraju sva partnerska SEA-EU sveučilišta te ona služe kao baza za razvijanje zajedničkih modela koji će se dijeliti između SEA-EU sveučilišta kako bi se podignula osjetljivost na temu spolne ravnopravnosti.

Natječaj je otvoren do 4. rujna 2020. godine, a prijave se vrše popunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na poveznici i slanjem istog na e-mail adresu.

Više pročitajte na službenim stranicama Sveučilišta.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash