Frida – young feminist fond poziva mlade feminističke organizacije i inicijative da se prijave na natječaj za fleksibilno financiranje koji je otvoren do 8. ožujka 2018. godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije i inicijative koje se bave:

– poboljšanjem životnih uvjeta mladih žena, trans žena te interseksualnih osoba na lokalnom, državnom, regionalnom i internacionalnom nivou
– uključivom organizacijom
– kolektivnim akcijama i izgradnjom feminističkog pokreta

Organizacije i inicijative koje se prijavljuju na natječaj moraju biti predvođene mladim ženama i/li mladim trans* i interseks* osobama, koje imaju manje od 30 godina. Barem 70% članova/ica organizacije ili inicijative moraju biti osobe ispod 30 godina.

Organizacije ili inicijative ne trebaju biti legalno registrirane kako bi se prijavile na natječaj.

Prijaviti se mogu na subvenciju u iznosu do 5.000,00 USD.

Više informacija o natječaju i uvjetima prijave možete potražiti na službenim stranicama Fondacije Frida.

Natječaj je otvoren do 8.ožujka 2018.godine.

Izvor: Vox feminae