U sklopu projekta ‘Dani mladih dramskih autora’ i u suradnji sa Scenom ‘Gorica’, portal Drame.hr raspisuje natječaj za dramu za mlade. Natječaj je otvoren za sve dramske pisce i spisateljice, bez dobnog ograničenja, a posebnom nagradom u iznosu od 5.000 kn neto stimulirat će se jedan/jedna mladi autor/ica u dobi između 18-25 godina, čija drama može, ali i ne mora nužno biti pobjednička drama. Natječaj je otvoren do 6. rujna 2018.!

Drama je namijenjena mladima u dobi od 10-15 godina. Drama mora biti namijenjena za najviše tri izvođača (iako može imati i više likova, koje će odigrati navedeni broj od tri izvođača).

Tema po izboru autora/ice, između tri ponuđene teme:

– Tolerancija,
– Utjecaj društvenih mreža na mlade i
– Identitet

Za prijavu je potrebno poslati e-mail na: drame@drame.hr s naznakom u predmetu poruke: “Prijava na natječaj dramskog teksta za mlade”.

Prijava treba sadržavati naziv drame i ime autora/ice te ispunjen obrazac za prijavu drama koji možete pronaći ovdje.

Za sve dodatne informacije možete poslati e-mail na drame@drame.hr.

Više informacija o natječaju potražite ovdje.

Photo by Joshua Hoehne on Unsplash