Raspisan je natječaj za dodjelu nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje za postignuća u sljedećim područjima:

  • konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine,
  • istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara,
  • razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava zaštite kulturne baštine,
  • očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.
Na natječaj se mogu prijaviti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge fizičke i pravne osobe, a prijavom se natječu za jednu od sljedećih nagrada:
  • godišnja nagrada –  pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2019. godine;
  • nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;
  • nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.
Prijave se dostavljaju najkasnije do 25. kolovoza 2020. godine na adresu: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Odbor Nagrade Vicko Andrić, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.
Više informacija o prijavi možete pronaći na poveznici.