Javna ustanova Nacionalni park Krka raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna za 2018. Natječaj je otvoren do 15. travnja. Više informacija u nastavku teksta.

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć. Preko javnog natječaja dodijelit će se 800.000 kuna, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500 kuna, a najveći 30.000 kuna.

Prijave se podnose osobno u upravi JU NP Krka (prizemlje – tajništvo), Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili poštom (preporučeno u zatvorenoj omotnici) na tu adresu (Ured ravnatelja), s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna JU NP Krka za 2018. godinu – za natječaj, ne otvarati.

Javni natječaj s obrascima za prijavu objavljen je na oglasnoj ploči i  službenoj mrežnoj stranici JU NP Krka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici JU NP Krka.

Više o natječaju pogledajte  OVDJE.

Izvor: Odraz.hr