Ideja projekta je bila kombinirati dva glavna zdravstvena problema, odnosno onečišćenje okoliša i nedovoljno fizičke aktivnosti u jedinstvenom, inovativnom rješenju za povećanje svijesti o okolišu. Tako je osmišljen projekt dobio naziv “obrazovni krug recikliranja” kako bi se angažirala školska djeca, njihovi roditelji i škola općenito.

Volonteri će imati sljedeće zadatke:

  • Sudjelovanje u kreativnim ekološkim radionicama
  • priprema materijala i organizacija prostora
  • izgradnja alata za recikliranje
  • organizacija aktivnosti za podizanje ekološke svijesti i promicanje projekta
  • dokumentacija (fotografiranje, snimanje videa, itd.)
  • pisanje članaka i svjedočanstava o svom iskustvu kroz web stranicu, blog i Facebook stranicu

EVS je kratkoročan, traje od 11. lipnja do 9. srpnja, a kao i u ostalim projektima EVS-a, pokriveni su ti trošak puta, smještaja, džeparca i hrane. Traži se dvoje Hrvata/ica.

Kompletan info-pack o projektu možeš pronaći ovdje.

Prijavnicu pronađi ovdje.

Prijave za volontiranje, ali i više informacija o projektu zatraži putem sljedećeg maila:  info.edsb@gmail.com