Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor oko drastičnog smanjenja plastičnog onečišćenja okoliša. Jučer, 19. prosinca 2018. godine, postignut je okvirni dogovor kojim se u Europskoj uniji od 2021. godine zabranjuje upotreba plastike za jednokratnu upotrebu poput plastičnih tanjura ili slamki.

Osim zabrane plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu poput pribora, tanjura, slamki, štapića za uši te oksoplastike i proizvoda od polistirena, pojačat će se i mjere za recikliranje, ali i postrožiti kazne za “onečišćivače”.

Okvirni dogovor trebaju službeno potvrditi sve zemlje članice EU-a, kao i Europski parlament i Vijeće te se očekuje da će stupiti na snagu za dvije godine. Odbor za zaštitu okoliša glasat će o tekstu u siječnju 2019. godine.

Prema Europskoj komisiji, više od 80% otpada u morima čini plastika, dok proizvodi navedeni u okvirnom dogovoru čine čak 70% ukupnog plastičnog otpada u morima. Zbog svoje spore razgradnje, plastični se otpad akumulira u morima, oceanima i na plažama u EU i širom svijeta, a njegovi se tragovi često pronalaze u životinjskim vrstama kao što su kornjače, tuljani, kitovi i ptice te ribe i školjke čime prodiru u lancu ljudske prehrane.

Iako je plastika prikladan, prilagodljiv, koristan i ekonomično vrijedan materijal, potrebno je osigurati bolje gospodarenje, recikliranje i ponovno korištenje. Kada se nalazi u otpadu, ekonomski utjecaj plastičnih masa ne obuhvaća samo izgubljenu ekonomsku vrijednost materijala nego i troškove čišćenja i gubitak za turizam, ribarstvo i transport.

Više pročitajte na poveznici.

Photo by NeONBRAND on Unsplash