U ponedjeljak, 21. prosinca 2018. godine, nova studentska platforma riječkog sveučilišta, simboličnog naziva Kišobran, ugledala je svjetlo dana. Naime, riječ je o platformi u obliku medijskog web-portala koja je osnovana na Odsjeku za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu. Kišobran je zamišljen kao mjesto na kojem studenti mogu objavljivati svoje kolumne, komentare, recenzije i slične sadržaje. Tematski su vezani za studentski život, no može se odnositi i na širi spektar tema.

Velika inovacija koju donose pokretači Kišobrana jest upravo da studenti Sveučilišta u Rijeci mogu postati dijelom redakcije upisom izbornog predmeta. Naime, Odsjek za kulturologiju nudi izborni predmet naziva Stručna praksa kao communis predmet te nudi studentima mogućnost ostvarenja 3 ECTS boda sudjelovanjem u radu Kišobrana.

Tekstove objavljene na portalu možete pogledati na poveznici, a predmet upisati već idućega semestra.

Photo by Catrin Johnson on Unsplash