Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški i to za:

  • udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije – podnatječaja);
  • udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (u 3 kategorije – podnatječaja);
  • udruge iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije – podnatječaja) i
  • udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije – podnatječaja).

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3 godine.

Prijave se dostavljaju u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge.

Rok za prijavu je do 12:00 sati 16. rujna 2020. godine za internetske prijave postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr , dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e- poštom do 16. rujna 2020. godine do 15:00 sati na eadresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr .

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i na sustavu www.financijskepodrske.hr.

Photo by Damir Spanic on Unsplash