Hrvatski Telekom, u sklopu svoje društvenog odgovorne inicijative za povećanje sigurnosti djece na internetu ”Šeraj pozitivu, blokiraj negativu”, a povodom međunarodnog Dana sigurnijeg interneta, pokreće široku nacionalnu akciju edukacije korisnika o načinima zaštite na digitalnim platformama.

Od sutra. 8.veljače, zaposlenici HT-a će u T-centrima diljem Hrvatske dijeliti novu brošuru „Kako zaštiti dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona“ koju je izradila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a uz brošuru svim će zainteresiranima podijeliti i brojne dodatne praktične savjete zaštite.

Izdavanje HAKOM-ove brošure potaknuto je rezultatima prvog nacionalnog komparativnog istraživanja o sigurnosti djece na internetu provedenog krajem prošle godine u sklopu međunarodnog projekta EU Kids Online. Istraživanje koje je uspješno ujedinilo akademsku zajednicu, nevladin sektor i državne institucije s ciljem dobivanja stručne podloge za uvrštavanje teme sigurnosti djece i mladih na internetu u obrazovni kurikulum je HT podržao kroz svoju veliku inicijativu „Šeraj pozitivu, blokiraj negativu“.

Više informacija o akciji pročitajte ovdje.