Klub studenata sociologije Diskrepancija raspisao je poziv za prijavu radova koji će se izložiti na međunarodnom simpoziju Mi i oni – simpozij o nacionalizmu. Kako se predviđa, simpozij će se održati početkom ljetnog semestra iduće akademske godine, a točan period održavanja tek će biti objavljen.

“Nacionalizam je ideologija ili svjetonazor u kojoj je nacionalni identitet presudan za formiranje i opstojnost jedne suverene države. Prema nazoru pristalica nacionalizma, za pripadnike jednog naroda je odnos prema naciji važniji od svakog drugog elementa osobnog ili grupnog identiteta i od svakog drugog odnosa odanosti.” (izvor: Wikipedia)

Tema vaših radova trebala bi obuhvatiti neka od sljedećih područja:

 • povijesni razvoj ideje nacije
 • nacionalizam i migracije
 • nacionalizam i religija
 • nacionalizam i urbani okoliš
 • nacionalizam i unutarnja politika
 • nacionalizam i obrazovanje
 • elementi nacionalizma u javnom diskursu
 • nacionalizam i globalizacija
 • nacionalizam i pojedinac
 • (protu)nacionalistički društveni pokreti
 • metodološki etnocentrizam / epistemologija
 • nacionalizam i ratovanje
 • nacionalizam i porodica
 • nacionalizam i terorizam.

Osim ovih tema, moguće je pisati i o ostalim temama koje nisu gore navedene, no trebale bi imati poveznicu sa temom simpozija.

Jezik na kojem esej treba biti napisan je hrvatski, no postoji mogućnosti i pisanja na engleskom.

Prijave se zaprimaju preko obrasca za prijavu na hrvatskom ili engleskom jeziku. Rad, zajedno sa sažetkom rada koji ne bi trebao biti dulji od 250 riječi, pošaljite do 10. veljače 2019. godine na e-mail adresu: kssd@ffzg.hr.

Sudjelovanje je besplatno, a izlagačima će biti osiguran smještaj

Izvor: Studentski.hr

Photo by Andrew Butler on Unsplash