Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisao je natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2020. godinu, a za koji je namijenjen iznos od 100.000,00 kuna.
Cilj je natječaja poticanje studenata i studentskih organizacija na provođenje većeg broja aktivnosti, doprinos u podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, informiranje i edukacija studenata o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata i projektnog upravljanja.
Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge ili druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta.

Rok za prijavu na natječaj otvoren je do 7. rujna 2020. godine, a svu potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći na poveznici.

Photo by Nick Kane on Unsplash