Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije koji mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.

On pruža informacije o europskim mogućnostima za mlade, programima mobilnosti, natječajima, mogućnostima za aktivno uključivanje mladih u društvo te o drugim temama koje mladima mogu biti korisne i zanimljive. Mladi i osobe koje rade s mladima mogu se informirati putem mrežnih platformi kojima upravlja Eurodesk, putem aktivnosti koje organiziraju partnerske organizacije diljem Hrvatske te direktnim kontaktom s djelatnicima.

Hrvatski Eurodesk centar dio je europske mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 34 europske države i preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora.

Nedavno je redizajnirao svoju službenu web stranicu. Imaš li pitanje, kreni sa njima, što je ujedno i Eurodeskov slogan. Stranica je sada preglednija i vizualno ljepša, a željene informacije je puno lakše pronaći.

Posjeti ju i informiraj se!