Otvoreno je 11.izdanje Charlemagne nagrade za mlade. Nagrada ima za cilj potaknuti razvoj europske svijesti među mladima, kao i njihovo sudjelovanje u projektima europskih integracija.
Nagrada se dodjeljuje projektima koje poduzimaju mladi ljudi koji potiču razumijevanje, razvoj zajedničkog osjećaja europskog identiteta i integracije, služe kao uzor mladim ljudima u Europi i nude praktične primjere Europljana koji žive zajedno kao jedna zajednica.

Sudionici
– trebaju imati između 16 i30 godina.
– moraju biti građani ili stanovnici jedne od 28 država članica EU.
– mogu se prijaviti pojedinačno ili u skupinama (u slučaju skupina i prekograničnih projekata, projekt se može poslati samo u jednoj zemlji koja je usko povezana s projektom)
– Nagrada za najbolji projekt je 7.500 eura, druga nagrada je 5.000 eura i treća 2.500 eura.
– Predstavnici 28 odabranih nacionalnih projekata bit će pozvani na svečanost dodjele nagrada u Aachenu, Njemačka, 8. svibnja 2018. i boravak u nekoliko dana u Aachenu, Njemačka.
– Nagrade za najbolja tri projekta predstavit će predsjednik Europskog parlamenta i predstavnik Zaklade Međunarodne nagrade Charlemagne Aachen.
– Kao dio nagrade, laureati će biti pozvani da posjete Europski parlament (u Bruxellesu ili u Strasbourgu).

Rok za prijavu je 29. siječnja 2018.

Više informacija možete provjeriti ovdje.