Peti puta po redu “Hoditi i zdravi biti”

Peti puta po redu “Hoditi i zdravi biti”

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji sa Istarskom županijom i šest istarskih gradova organizira tradicionalno pješačenje pod nazivom „Hoditi i zdravi biti“ s ciljem promocije zdravih životnih stilova s naglaskom na tjelesnu aktivnost. Pješačenje će se istodobno održati u Puli, Rovinju, Poreču, Buzetu, Pazinu i Labinu u subotu, 14. travnja 2018.