Predstavljeni rezultati projekta HRMinHEI

Predstavljeni rezultati projekta HRMinHEI

Rezultati projekta Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (HRMinHEI) predstavljeni su u petak, 30. studenoga 2018. godine na Sveučilištu u Rijeci. Riječ je o dvogodišnjem projektu čija je svrha potaknuti raspravu o organizacijskoj učinkovitosti visokih učilišta, načinima na koje institucije visokog obrazovanja razvijaju i prate ljudske potencijale te potiču njihovu izvrsnost.