Akciju pod nazivom Boranka zajedničkim su snagama pokrenuli izviđači, HGSS, Hrvatske šume te brojni drugi partneri. Cilj je pošumiti opožarena područja, ali i motivirati građane da se više uključe u volonterske akcije.

Danas u Hrvatskoj djeluje oko 65 izviđačkih udruga, u 18 županija diljem Hrvatske. Upravo su oni, zajedno sa HGSS-om, Hrvatskim šumama, ali i brojnim drugim partnerima pokrenuli akciju pod nazivom Boranka. Projekt je to koji je u pripremi već nekoliko godina, a danas, 3.rujna saznali smo više informacija o samoj akciji.

Cilj akcije je pošumiti opožarena područja oko Splita i Solina, ali učiniti to na malo kreativniji način- pozivajući građane da više volontiraju, što je također jedan od ciljeva akcije.

Kako će to ići?
Volonteri su do sada sakupili pepeo izgorjelih borova od kojeg će izraditi 115 000 pastela. Građani će pastelama moći nacrtati svoja stabla na papir, fotografirati ih i posaditi u virtualnu šumu. Za svako nacrtano stablo, volonteri Boranke zasadit će pravu sadnicu.

Predviđeno je pošumljavanje 50 hektara šume. Akcije pošumljavanja bit će svaki vikend tijekom listopada i studenog, a uz izviđače i planinare sudjelovat će i brojni volonteri.

Građani se u akciju mogu uključiti donacijama ili osobno kao volonteri, a sve informacije je moguće naći na službenoj stranici ili na Facebook stranici.

Izvor fotografije: Facebook