Prouči Ciljeve za mlade nastale Strukturiranim dijalogom

Prouči Ciljeve za mlade nastale Strukturiranim dijalogom

Od jučer, 20. kolovoza, na web stranici “EU pita” dostupna je hrvatska verzija Ciljeva za mlade koji su rezultat procesa Strukturiranog dijaloga s mladima 2017.-2018. Njima je obuhvaćeno 11 područja koja su mladi prepoznali kao teme i ključna pitanja na kojima se treba raditi kako bi se poboljšao položaj svih mladih u Europi.