Kao plod 9-godišnjeg iskustva u održavanju priprema za Državnu maturu putem kojih se pripremilo više od 1.000 maturanata kroz sve obvezne i izborne predmete na državnoj maturi razvijena je jedinstvena web i mobilna aplikacija za samostalnu završnu pripremu ePripreme za Državnu maturu.

EducirajMe je projekt u sklopu kojeg se na inovativan način kroz cjeloživotno obrazovanje provodi, učionička, digitalna i on-line edukacija.Dostupna je tako web i mobilna aplikaciju za samostalnu pripremu državne mature.

Za sve koji polažu državnu maturu, od koristi će biti aplikacija koja je jednostavna, inteligentna i sadrži sve predmete (obvezne i izborne), sve razine, unazad 3 posljednje održane Državne mature. Također kroz statistiku same aplikacije možete se uspoređivati i vrednovati s drugim maturantima iz cijele Hrvatske.

Aplikaciju je osim preko platforme, dostupna i putem Google storea za Android te preko Apple storea za iOS telefone.

Više informacija: Klik

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash