Razmjena mladih Emotions in motion u Litvi

Razmjena mladih Emotions in motion u Litvi

Za sudionike iz Hrvatske (dob 18-25) osigurana su četiri mjesta. Glavni cilj projekta je razvijanje znanja, vještina i stavova mladih u području emocionalne inteligencije. Smještaj, hrana i materijali su pokriveni u sklopu Erasmus+ programa, a putni troškovi će biti naknadno refundirani.